Dotacje na e-biznes 2010 - konkurs ogłoszony

Portret użytkownika Janusz Maruszewski

W dniu 15 lipca ogłoszony został oficjalnie konkurs projektów w ramach Działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej". Jest to jednocześnie pierwsza i ostatnia szansa na dotacje na e-biznes w 2010 roku.

W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi.

O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy.

ielkość wsparcia może wynosić do 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.

Oznacza to, że osoby do 27 roku życia mogą uzyskać nawet 700 tysięcy złotych, a osoby powyżej 27 roku życia maksymalnie 490 tysięcy złotych.

Pośród licznych zmian, które mają na celu zwiększenie jakości projektów, startujących w konkursie, istotna jest ta, dzięki której aplikujący nie będą musieli już stać w wielogodzinnych kolejkach. Tym razem, na pewno, kolejność zgłoszeń nie będzie miała znaczenia.

Bardzo istotna zmiana dotyczy także tych aplikujących, którzy jako formę prawną działalności przyjmą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub inną spółkę prawa handlowego.

Wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy, który złożył wniosek o udzielenie wsparcia nie wcześniej niż w dniu wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo Ewidencji Działalności Gospodarczej i nie później niż przed upływem roku, licząc od dnia tego wpisu.

Oznacza, to że wnioski składać mogą tylko podmioty w pełni zarejestrowane. Wpis do KRS to jeden z ostatnich lub ostatni krok zakładania spółki z.o.o. Według różnych źródeł, na wpis do KRS w obecnej chwili można czekać nawet do 60 dni. Stąd zapewne wziął się także długi termin trwania naboru na konkurs. Kończy się on 30 września 2010.

Równie istotne są także zmiany, mające na celu zwiększenie wartości merytorycznej projektów oraz trwałości powstałych na ich podstawie e-biznesów.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie PARP, pod adresem: http://poig.parp.gov.pl/index/more/16620

Pozdrawiam i życzę sukcesów e-biznesie,
Janusz Maruszewski