Dotacje na e-biznes w 2010 roku - znany termin konkursu dla działania PO IG 8.1

Portret użytkownika Janusz Maruszewski

Ogłoszono termin konkursu wniosków o dofinansowanie działalności e-biznesowej w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w komunikacie opublikowanym 30 kwietnia 2010 podaje następującą informację na temat dotacji na e-biznes:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca) oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca) jako instytucje nadzorujące realizację Działania 8.1 i 8.2 POIG w porozumieniu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Wdrażającą) ustaliły terminy ogłoszeń i naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG.

W ramach Działania 8.1 PO IG w 2010 r. uruchomiony zostanie jeden konkurs wniosków o dofinansowanie. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane w dniu 15 lipca 2010 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 30 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r.

Źródło: http://poig.parp.gov.pl/index/more/15453

Pozdrawiam i życzę sukcesów e-biznesie,
Janusz Maruszewski